flag by flag ru   Logo  Учреждение образования      
       "Ивацевичский государственный аграрный колледж"      
     in
 

Библиотека — место встречи идей и людей

Приглашаем посетить нашу библиотеку!

Наталия Михайловна
Сергейчик

библиотекарь
первой квалификационной  категории

тел. 8-01645-9-77-43

Режим работы библиотеки:

Понедельник

с 10.00 до 19.00

обед с 14.00 до 15.00

Понедельник

Вторник

с 12.00 до 20.00

обед с 14.00 до 15.00

Среда

с 10.00 до 19.00

обед с 14.00 до 15.00

Среда

Четверг

с 10.00 до 19.00

обед с 14.00 до 15.00

Пятница

с 08.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Пятница

Библиотека является структурным подразделением профессионального лицея и его информационным центром, обеспечивающим учебной, справочной, отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями, ЭСО всех своих читателей.

Фонд библиотеки на 01.01.2022г. насчитывает: 21792 экземпляра. Из них:

 • учебной литературы - 8231 экземпляра; 
 • электронных изданий - 17 шт; 
 • периодических изданий – 29 наименований. 

Библиотека располагает компьютером с подключением к сети "Интернет", принтером, ксероксом, ЖК телевизором. 

В библиотеке можно: 

 • Взять книгу на дом;
 • Почитать периодику;
 • Подобрать материал для реферата;
 • Интересно подготовить домашнее задание;
 • Подготовиться к информационному часу;
 • Поработать с электронными источниками информации;
 • Найти ответ на интересующий вопрос;
 • Поработать с энциклопедиями и справочными изданиями в читальном зале;
 • Познакомиться с книжными выставками;
 • Получить библиографическую справку;
 • Принять участие в библиотечных мероприятиях.

Гістарычна і геаграфічна склалася так, што абшары нашае Радзімы засяляюць звыш дваццаці народнасцей. Сярод іх - беларусы, рускія, украінцы, палякі, яўрэі, татары, немцы ... Не заўсёды было спакойна на беларускай зямлі, таму велічна і ганарліва гучыць у прыказках пра народ тэма адзінства і дружбы. Народная мудрасць абвяшчае: «У яднанні - сіла».

У прыказках народ дае трапную характарыстыку самому сабе, называючы беларуса волатам, малайцом, воінам; моцным, кемлівым, задорным. Вывучэнне прыказак і прымавак пра народ дапаможа зразумець беларускі характар, ідэнтыфікаваць яго галоўныя рысы, выхаваць пачуццё патрыятызму у падрастаючага пакалення. А дружба народаў свету - залог шчаслівай будучыні на ўсёй зямлі.

 • Бацькаўшчыны не купляюць і не прадаюць.
 • Дадому (дахаты)і конь спрытней бяжыць.
 • Дайду да свайго роду, хоць праз воду.
 • Дарагая тая хатка, дзе радзіла мяне матка.
 • Дзяржыся з варонаю і вераб’ём, што ў вырай не ляцяць.
 • Добрая птушка ў сваё гняздо не паскудзіць.
 • Дурная птушка свайго гнязда не шануе.
 • З роднага боку і варона мілая.
 • З’ ехаў на чужыну - як зваліўся ў дамавіну.
 • Ідзі ў родны край, там - і пад елкаю рай.
 • Калі ў школе з матчынай гаворкі пасмяецца, то на старасці ад маткі адрачэцца.
 • Радзіма - матка, чужына - мачыха.
 • Хто страціў радзіму, той плача ўсё жыццё. • Адзін у полі не воін.
 • Адна галавешка не гарыць, а толькі тлее.
 • Адному надта, а другому нічога.
 • Аднымі рукамі нямнога зробіш.
 • Без галавы войска гіне.
 • Грамада - вялікі чалавек.
 • Грамада за аднаго - і адзін за грамаду.
 • Гуртам і ў бядзе лягчэй.
 • Дзе дружна, там хлебна.
 • З міру па нітцы, а голаму - сарочка.
 • Засталася адна ў хаце - не дам рады кацяняці.
 • І воўк дружыну кліча.
 • І птушцы адной нудна.
 • Ідзі з людзьмі, то не згубішся.
 • Каля грамады аднаму пажывіцца можна.
 • Куды людзі, туды і я.
 • Ні роду, ні плоду.
 • Рада людзей гуртуе.
 • Рой гару павярнуў.
 • Рой роем, а ты і сам не спі.
 • Рукі не адпалі б, каб памог.
 • У грамадзе і рай і мука.
 • У мяне, як вароны, няма абароны.
 • Усе за аднаго, а адзін за ўсіх.
 • Усім адна чарка - усім адна палка.
 • Што два, то не адзін.
 • Якая рада, такая і грамада.
 • Будзеш частаваць гасцей - будуць прыходзіць часцей.
 • Вас сем, а адна душа.
 • Гасцей з усіх валасцей.
 • Дарагі не абед, а прывет.
 • Адзін дуб у полі - то не лес.
 • Адзін з’еш хоць вала - адна хвала, а як станеш з людзьмі есць - будзеш месць чэсць.
 • Адна галава добра, а дзве яшчэ лепей.
 • Адна галаўня ў печы не гарыць, а дзве і ў полі не гаснуць.
 • Адна ластаўка вясны не робіць.
 • Адна пчала многа мёду не наносіць.
 • Засвеціць сонца і ў мужыцкае аконца.
 • Лепей адзін прыяцель, як дзесяць ворагаў.
 • Людзі без людзей жыць не могуць.
 • Мець бы волю - здабудзем долю.
 • Пажыві для людзей - пажывуць і для цябе.
 • Хто за правае дзела стаіць, той усягды пабядзіць.

Одним из самых главных христианских праздников в Беларуси является Пасха (или Вялікдзень). В этом году праздник Воскресения спасителя Иисуса Христа приходится на 2 мая. Данный праздник связан с большим количеством самых разных обрядов и традиций, многие из которых выполняются и сейчас.


Уже более 2 тысяч лет в этот день отмечается воскрешение Иисуса Христа. Этому важному для верующих дню сопутствует и окончание строгого поста. На Пасху принято печь куличи, делать паску и красить яйца – это обязательные атрибуты праздника. А еще желательно в этот праздник посетить всенощную службу и увидеть крестный ход – зрелище поистине завораживающее. Подготовка к Пасхе всегда начиналась загодя. За неделю до праздника верующие отмечали Вербное воскресенье – день, когда святили веточки вербы. Вообще, вся неделя перед Пасхой называлась вербной. Освященной вербой легонько били всех членов семьи со словами «Не я б’ю, вярба б’е, за тыдзень вялікдзень» или «Верба крест бьет до слез, не я бью, верба бьет, пускай на здоровье живёт!» Потом хозяин обходил свое хозяйство и втыкал веточку вербы в щели и три раза хлестал всех домашних животных. С веточками вербы обходили поле и огород, втыкая их в землю. Считалось, что они будет охранять здоровье и благополучие семьи, а также уберегать от всяческих бед и неприятностей. Например, во время грозы освященные веточки вербы ставили на окно, чтобы отвести удары молнии. 


Вся вербная неделя был напряженной, особенно для женщин. Нужно было наготовить очень много еды, так как заканчивался пост. Среди обязательных блюд были крашеные яйца, куличи и паска. С особой тщательностью убирался дом: мыли полы, стены, лавки, старались побелить печь. В четверг все ходили в баню – не зря этот день назывался чистый четверг. В воду клали серебряную монету – считалось, что тогда чистота и здоровье сохранится на весь год. 


Пятница считалась благоприятным днем для выпечки черного хлеба. В субботу же вся приготовленная еда складывалась в плетеную корзину, которую несли освящать в церковь. В церковь шли все взрослые, дома оставались только дети и старики. На всенощную старались одеться как можно красивее и праздничнее. Существовала примета, что первый человек, который входит в улицу после всенощной службы, будет самым удачливым и счастливым. 
Освящать несли не только паску, куличи и яйца, святили творог, мясо, некоторые приносили даже овощи и колбасу. Яйца красили в основном в луковой шелухе. Чаще всего этот пасхальный подарок красили луковой шелухой. Но самым ценным считалось яйцо с символической росписью воском. Его хранили целый год. Эту сложную технологию практикуют и сегодня во многих странах Европы. Белорусская писанка отличается красным и желтым цветами. Когда корзинку приносили из церкви, то освященное яйцо клали в воду, которой потом умывались. Девушки же гладили лицо этим яйцом, чтобы быть красивыми и здоровыми. 

Первым, что должны были попробовать все, собравшиеся за праздничным столом, было освященное яйцо. Его разрезали на кусочки, и каждый член семьи должен был съесть кусочек. В первый день Пасхи никто не одалживал деньги, это считалось плохой приметой. 
Любимым развлечением на Пасху была игра в битки: проверяли, чье яйцо крепче. Кроме того в некоторых регионах любили катать яйца: если катившееся с бугорка яйцо сбивало другое, то игрок забирал его себе. 

Вечером по домам ходили волочебники и пели пасхальные песни, в которых восхваляли хозяев, желали им счастья и добра. Здороваться на Пасху было не принято, надо было говорить: «Христос воскресе!», а отвечали на это «Воистину воскресе!» 

В старину яйца использовали в разнообразных народных обрядах, которые сегодня отчасти не помнят. Мать гладили красным яйцом лица своих детей, чтобы они были всегда румяными и краснощекими. Обмен яйцами между парнем и девушкой означал их признание во взаимной любви. Первое полученное у кого-нибудь пасхальное яйцо считали чудодейственным, способным обуздать пожар и защитить от молнии течение года. Некоторые обычаи, как, например, игра в битки, сохранились до сегодняшних дней. Проверка яичного скорлупы на мощь ассоциируется с испытанием своей собственной жизни, благополучия, здоровья на прочности. 

Характерная особенность именно белорусского фольклора — волочебные песни. Обычай обходить дворы на Пасху имеет очень древние корни. Считали, что обход дворов Волочобники — мальчишками и девчонками — приносит сообществу единство, а с ней — и удачу. Подходя под окно, Волочобники пели песни, в которых восхваляли хозяина, хозяйку, их сыновей и дочерей. Хозяева, к которым приходили Волочобники щедро делились с ними разными лакомствами. Волочобная традиция на территории Беларуси более распространены в ее центральной и северо-западной части, почти не встречается оно на Полесье. В некоторых местах женщины ходили петь отдельно от мужчин. Мужчины чаще ходили петь на второй день Пасхи. Волочобныя песни исполнялись только в первые дни Пасхи под аккомпанемент скрипки, реже — гармони. На Пасху особым образом наблюдали за солнцем, так как считалось, что в нем можно увидеть воскресшего Христа. Люди говорили также, что солнце в этот день «прыгает от радости». 

После литургии празднование продолжается дома. Разговляются освященным яйцом, потом другой освященной едой. Любимая игра у молодежи — битки. Стучались праздничными яйцами, и победителем оказывался тот, у кого оно оставалось целое («крепыш»). Некоторые счастливцы выигрывали аж полную шапку красных яиц. 

Пасха является подвижным праздником. Рассчитывается православной церковью по юлианскому календарю, католической — по григорианскому. В зависимости от лунного календаря приходится на время от 31 марта до 8 мая. В Беларуси это государственный праздник.

http://www.mir.pravo.by/
http://president.gov.by/
Яндекс.Метрика