Учреждение образования

"Ивацевичский государственный
профессиональный лицей
сельскохозяйственного производства"

Русский  |  English

Библиотека – это храм
В душе разумного создания,
Здесь по тяжёлым стеллажам -
Веками собранные знания

Приглашаем посетить нашу библиотеку!

 

 

Наталия Михайловна
Сергейчик

библиотекарь
первой квалификационной  категории
тел. 8-01645-9-77-43

Режим работы библиотеки:
понедельник
с 10.00 до 19.00
обед с 14.00 до 15.00

вторник
с 12.00 до 21.00
обед с 15.30 до 16.30

среда
с 10.00 до 19.00
обед с 14.00 до 15.00

четверг
с 10.00 до 19.00
обед с 14.00 до 15.00

пятница
с 08.00 до 17.00

последняя пятница месяца санитарный день

     
Библиотека является структурным подразделением профессионального лицея и его информационным центром, обеспечивающим учебной, справочной, отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями, ЭСО всех своих читателей.
Фонд библиотеки на 01.01.2020 г. насчитывает: 21792 экземпляра;
из них учебной литературы - 8231 экземпляра;
электронных изданий - 17 шт;
периодических изданий – 44 наименований.
Библиотека располагает двумя компьютерами с подключением к Internet, принтером, ксероксом, ЖК телевизором.
В библиотеке можно:
• Взять книгу на дом;
• Почитать периодику;
• Подобрать материал для реферата;
• Интересно подготовить домашнее задание;
• Подготовиться к информационному часу;
• Поработать с электронными источниками информации;
• Найти ответ на интересующий вопрос;
• Поработать с энциклопедиями и справочными изданиями в читальном зале;
• Познакомиться с книжными выставками;
• Получить библиографическую справку;
• Принять участие в библиотечных мероприятиях.

Прымайце, Івацэвічы, падарунак – раку!

6 мая нашаму раённаму цэнтру Івацэвічы споўнілася 494 гады. Няважна, што дата не юбілейная, бо калі ёсць падарунак, то трэба яго абавязкова падарыць. І добры падарунак адшукаўся ў архівах.
Гэты падарунак – рака. Так, тая самая водная нітка, якая праходзіць праз Івацэвічы і назва якой згубілася за даллю гадоў. Пэўна, мы чакалі такога вось дня, калі назва ўсё ж знойдзецца, і называлі рачулку Безыменным каналам.
Ранейшыя шматгадовыя пошукі назвы былі безвыніковымі: ні ў архіўных дакументах, ні на самых старых знойдзеных картах назва рачулкі нідзе не ўпаміналася.
Старажытныя грэкі казалі, што выпадак – падарунак багоў. Такі выпадак і здарыўся. Івацэвіцкі філіял Брэсцкага лікёра-гарэлачнага завода ўжо каторы час працуе над стварэннем свайго музея. Шукае і ўсе магчымыя архіўныя дакументы. І вось адзін дакумент стаў тым самым падарункам багоў.
Гэты дакумент – акт 1906 года, які быў складзены спецыяльнай камісіяй, што прыехала праводзіць агляд мясцовасці па просьбе ўладальніка на той час маёнтка Івацэвічы Вітолда Юндзіла аб будаўніцтве вінакурнага завода. Камісія піша пра тое, што насамрэч завод будзе не будавацца, а пашырацца, рэканструявацца стары з устаноўкай паравога катла і паравой машыны. І вось тут самае нечаканае і самае цікавае: камісія апісвае, дзе знаходзіцца стары завод:
“винокуренный завод расположен среди хозяйственных построек в расстоянии двадцати пяти саженей от речки Сыромянки, и что стоки со старого завода спускались открытой канавою непосредственно в речку, впадающую на расстоянии 3/4 версты в реку Гривду”.
Што ж, геаграфічна месца вызначана з поўнай дакладнасцю.
Значыць, той самы канал, які праходзіць праз Івацэвічы і да сёння мае назву Безыменны, ёсць на самай справе рака Сырамянка.
Што значыць гэтае слова? Дакладна адразу адказаць цяжка. Аднак, ёсць у Ленінградскай вобласці Расіі вёска Сыромянки. Таксама вядома адно месца ў Расіі з такой назвай: мясцовыя тут палююць на гусей і качак. Калі ўлічыць, што птушка любіць якраз месцы злучэння рэк, усё здаецца лагічным…
Што і як будзе далей з гэтым дакументам – справа за адзін дзень не вырашаецца. Галоўнае, што знойдзена, вернута з забыцця яшчэ адна назва нашай агульнай радзімы.
І што-нішто пра дакумент, бо ён заслугоўвае ўвагі. У склад камісіі, якая займалася абследаваннем старога завода Юндзіла, уваходзіў Урачэбны Інспектар. Вы ўжо, мабыць, звярнулі ўвагу на той сказ у акце, дзе камісія засведчыла пра стокі з завода, якія траплялі прама ў раку Сырамянку, а з яе ў Грыўду.
На аснове таго акту камісіі быў зроблены даклад, у якім прыводзіліся даныя праверкі і рабілася выснова.
“Губернский инженер и и.д. Врачебный Инспектор, рассмотрев настоящее дело, дали заключение в пользу удовлетворения приведенного ходатайства с тем, чтобы фильтр был устроен согласно чертежа и чтобы он своевременно очищался и содержался в исправности и вода не поступала в реку.
Ввиду изложенного разрешить перестройку и расширение завода в им. Ивацевичи помещику Юндилу с соблюдением приведенного в докладе условия»
Да дакладу быў прыкладзены падрабязны план.
Звярніце ўвагу: ужо ў тыя часы людзі былі занепакоеныя чысцінёй вады ў рэках і азёрах, і ўмовы ставіліся дастаткова жорстка: не будзе зроблены спецыяльны калодзеж-адстойнік і фільтр – не дазволім будаўніцтва. Яшчэ дабавім, што гэты дазвол падпісаны галоўным інжынерам, віцэ-губернатарам і губернатарам. Прыводзім фрагмент рукапіснага акта, дзе ўпершыню сустракаецца назва рэчкі. Не здзіўляйцеся, калі адразу не прачытаеце ў гэтым слове “Сыромянкі” – пісар вельмі па-рознаму пісаў літары ўсцяж усяго аркуша. Увесь тэкст быў пільна прааналізаваны рознымі добраахвотнымі экспертамі, і яны прыйшлі да аднолькавага выніку. Да таго ж, у машынапісным тэксце дакладу ўжо ясна чытаецца назва ракі – Сырамянка.

ХРАМ И В ОГНЕ НЕ ГОРИТ.

Церковь Преображения Господня помнят в Ивацевичах.
Есть в жизни каждого человека что-то такое, что утешает в трудную минуту, дает силы для дальнейшего существования, вселяет надежду. Для многих жителей Ивацевич – это Храм Господний.
В 1942 году на центральной улице рабочего поселка Ивацевичи – улице Шоссейной (ныне ул.Ленина) – на возвышенном месте (сейчас здесь стоит двухэтажный дом) началось строительство церкви Преображения Господня. Был создан попечительский совет Храма под руководством Андрея Харатонюка, Филлиппа Буцко и старосты Демида Ковальчука. Руководил всеми работами батюшка – отец Кирилл Ленько. Иконы для церкви писал местный художник Василий Кастусик. Через год церковь построили. Она была деревянная, из хвойного дерева. Внутри, на втором ярусе, находились хоры. Сестры Евгения и Мария Лавренчик, Прасковья Кротович, Анна Михнюк, Тарас Ясухненко, Иван Василевич, Вера Раковецкая, Фекла Савчук, Анастасия Куис и Анастасия Буцко пели в церковном хоре. Пели, говорят, так, что души молящихся в церкви плакали и стремились к добру и милосердию.
Псаломщиком сначала был Григорий Новик, а после его отъезда из Ивацевич – матушка Павла Ленько.
Деревянный дом батюшки находился неподалёку, на этой же улице Шоссейной (теперь на этом месте находится многоэтажный дом – ул. Ленина, 50). После отъезда отца Кирилла в г.Молодечно в 1951 году в Ивацевичи приехал молодой батюшка – отец Константин Захарко с семьей. Сменили и псаломщика – им стала Александра Будилович. На долю этих людей, а также многочисленных верующих выпало суровое испытание.
По рассказам старожилов, церковь посещало множество народа. Тут венчали молодых, крестили младенцев, отпевали умерших. Тут молились и просили прощения за грехи… Вдохновлялись и обретали надежду. И кому-то в атеистическом государстве это не нравилось…
В 1961 году, 11 сентября, люди праздновали Головосек – Усекновение Главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В период между утренней и вечерней службами в церковь ворвались пятеро молодых людей, бросили динамитную шашку и убежали. Вспыхнул пожар. Церковь охватило ярким пламенем и дымом. Рядом с церковью была баня, где мылись солдаты. Набросив на себя одежду, они стали выносить из Храма церковную утварь, иконы. Церковь сгорела быстро, ведь построены она была из сухого хвойного дерева (да и по величине она была небольшая – длина - 11,5 метров, ширина – 8,5 метров). То, что осталось после пожара, что вынесли солдаты – иконы и церковную утварь – староста Храма Демид Ковальчук перевез и передал на хранение в Коссовскую церковь отцу Василию, где они хранились долгие годы.
А в Ивацевичах, на пересечении улиц Шоссейной и Почтовой, буквально в десятке метров от сгоревшей церкви, через несколько дней после пожара произошла авария, в которой погиб молодой парень. Именно он бросил динамитную шашку в церкви.
Как известно, новая церковь строилась в Ивацевичах долгие и долгие годы. Средства на строительство поступали не только от верующих, но после распада СССР и от предприятий, организаций города, предпринимателей. Свою лепту внес и Ивацевичский райисполком.
Открытие новой церкви Державной иконы Божьей Матери состоялось при большом стечении народа, представителей высшего духовенства и властей 11 сентября 2006 года. И засияли в новом Храме иконы сгоревшей церкви Преображения Господня – «Святителя Николая» и «Матери Божьей Владимирской».
А на службе в новом Храме негде, как говорится, яблоку упасть - особенно по большим церковным праздникам. И это радует.